Jak we właściwy sposób zdjąć pomiary ? część 1

Jak we właściwy sposób zdjąć pomiary? część 1 .

Jak to ogarnąć?

Temat nie jest aż tak skomplikowany jak nam się wydaje, po prostu trzeba poznać ,poczytać na dany temat i wtedy wszystkie informacje ułożą się w logiczną całość.

Zaczniemy od początku, to co lecimy. W pierwszej części dowiemy się skąd wzięły się dane oznaczenia. Czyli trochę teorii .

Prawidłowe, dokładne wykonanie pomiaru krawieckiego ma podstawowe znaczenie dla kształtu, estetyki i wygody wykonanej odzieży, dlatego ta pierwsza podstawowa czynność powinna być wykonana z całą starannością.

Ryszard Kowalczyk.

Na początek płaszczyzny ciała:

Układ ciała człowieka rozpatrywany jest w płaszczyznach podstawowych i pochodnych oznaczonych umownie literami.

Płaszczyzny ciała przechodzą przez punkty pomiarowe na ciele i przez charakterystyczne okolice ciała.

Podstawowe płaszczyzny ciała są następujące:

xy – strzałkowa – środkowa -przechodzi pionowo przez wyrostki kolczyste kręgosłupa i środek mostka, dzieląc ciało symetrycznie na część lewą i prawą.

vv – czołowa – środkowa – przechodzi przez oś podłużną ciała ,prostopadle do płaszczyzny strzałkowej, dzieląc ciało na część przednią i tylną.

TT – poprzeczna – środkowa – przechodzi poziomo przez talię, prostopadle do płaszczyzny strzałkowej i czołowej, dzieląc ciało na część górną i dolną.

Płaszczyzny ciała równoległe do płaszczyzn podstawowych są płaszczyznami pochodnymi i odpowiadają liniom ciała.

Płaszczyzna strzałkowa i czołowa, w wyniku przecięcia, dają linię osi ciała – O .

A teraz zajmiemy się:

Linia ciała:

Jest to linia utworzona na powierzchni ciała przez ślad podstawowej płaszczyzny ciała i jej pochodnej.

Nazwy linii ciała utworzone są od nazw płaszczyzn ciała i oznaczone są symbolami pochodzącymi od tych nazw:płaszczyzny pionowe – małymi literkami ,płaszczyzny poprzeczne – dużymi literami.

Jak we właściwy sposób zdjąć pomiary? część 1.

y – środkowa tylna, przechodzi pionowo wzdłuż kręgosłupa przez wyrostki kolczyste;

x – środkowa przednia, przechodzi pionowo przez środek mostka;

v – boczna przechodzi pionowo przez główki kości ramiennych;

c – pachowa tylna,przechodzi pionowo przez wcięcie pachy z tyłu;

l – pachowa przednia,przechodzi pionowo przez wcięcie pachy z przodu;

S – szyi,przechodzi z przodu powyżej wcięcia szyjnego mostka,a z tyłu powyżej siódmego kręgu szyi;

R – barków,przechodzi poziomo przez główki kości ramiennych;

P – pachy,przechodzi poziomo pod pachami;

X – klatki piersiowej,[ piersi ], przechodzi poziomo przez brodawki piersiowe;

T – talii, przechodzi poziomo w największym przewężeniu tułowia;

B – bioder,przechodzi poziomo przez największą wypukłość pośladków;

U – uda,przechodzi poziomo naokoło uda na wysokości wcięcia pośladków;

K – kolana,przechodzi poziomo przez górne krawędzie kości piszczelowych.

Punkty pomiarowe na ciele.

Punkty pomiarowe zwane też punktami antropometrycznymi, większości odpowiadają punktom leżącym na układzie kostnym i mięśniowym ciała ludzkiego.

Pozostałe zaś powstają w wyniku przecięcia się linii ciała i oznaczone są literami pochodzącymi od nazwy tych linii, np: na przecięciu linii środkowej tylnej i linii talii znajduje się punkt Ty, a punkt Sy – karkowy leży na wyrostku kolczystym siódmego kręgu szyi , zaś punkt Xp – brodawkowy leży na brodawce piersiowej.

Najczęściej stosowanymi przy pomiarach ciała ludzkiego są następujące punkty przedstawione na rysunku poniżej.

Wo – wierzchołkowy – leży na wierzchołku głowy;

Sy – karkowy -leży na wyrostku kolczystym siódmego kręgu szyi;

Sv – szyjny boczny – leży na najdalej bocznie położonym punkcie nasady szyi;

Rv – ramienny -leży na główce kości ramiennej;

Pc – pachowy tylny – leży na wcięciu pachy z tyłu;

Pl – pachowy przedni – leży na wcięciu pacy z przodu;

Xp – brodawkowy – leży na brodawce piersiowej;

Xl – piersiowy boczny – leży na przecięciu linii klatki piersiowej z linią pachową przednią;

Xc – tylny boczny – leży na przecięciu linii klatki piersiowej z linią pachową tylna;

Ty – talii tylny – leży na przecięciu linii talii z linią środkową tylną;

Tv – talii boczny – leży najdalej bocznie na linii talii;

Tx – talii przedni – leży na przecięciu linii talii z środkową przednią;

Tp – talii pod piersiowy – jest rzutem punktu brodawkowego na liniię talii;

Pomiary krawieckie.

Na rysunku poniżej pokazany jest sposób wykonywania pomiarów antropometrycznych : łuków,obwodów,wysokości.

Jak we właściwy sposób zdjąć pomiary? część 1.

Symbolika pomiarów.

Pomiary antropometryczne dzielimy na następujące grupy pomiarów ciała:

  • wysokości – są to odległości mierzone równolegle do podłużnej osi ciała, od punktów dolnych do górnych;
  • obwody – są to pomiary wykonane wzdłuż linii przylegających dokoła mierzonych części ciała;
  • szerokości – są to odległości między krańcowymi punktami mierzonych części ciała w kierunku poziomym;
  • łuki – są to pomiary wykonywane w dowolnym kierunku szerokości lub długości , po liniach krzywych;
  • głębokości – są to odległości mierzone równolegle do podłużnej osi ciała od punktu górnego do dolnego;
  • wysokości – są to odległości mierzone równolegle do podłużnej osi ciała ,od punktów dolnych do górnych;

Przebrnęliśmy , mamy to – ekstra w następnej części przejdziemy do pomiarów będzie to już light część. Daj znać w komentarzu jak Ci się podoba.

Artykuł powstał przy pomocy autorów książek takich jak:

Zbigniew Parafianowicz

Maria Bily – Czopowa

Karolina Mierowska

Krystyna Trzecińska

W następnej części przejdziemy już do zdejmowania pomiarów.

Jak we właściwy sposób zdjąć pomiary? część 1.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Brak komentarzy jak do tej pory :(